Wat doe ik

Ik behandel, als allround logopedist cliënten op afstand via tele-logopedie. 

Een aantal voordelen van tele-logopedie:

 • Het bespaart tijd, u hoeft immers niet naar de praktijk te komen

 • Doordat het makkelijk tussendoor in te plannen is, zijn twee (kortere) behandelingen per week mogelijk en dit is bewezen efficiënter.

 • De behandeling kan ook doorgaan wanneer een ouder, een broertje of een zusje niet fit is.

 • Het is leuk en heel afwisselend door de vele verschillende spelelementen, die in de speciaal ontwikkelde software zitten.

 • Het is transparant, want ouders/verzorgers kunnen zien in de software wat de vorderingen zijn, hoe vaak er behandeld is, wat het huiswerk is, etc.

 • Het is veilig, uiteraard is de software beveiligd tot in de puntjes, maar ook het risico op besmetting met Covid-19 is er niet. U zit immers niet tegenover een logopedist die misschien al tien andere kinderen en ouders die dag face-to-face gezien heeft.

Genoeg redenen dus om te kiezen voor deze manier van logopedie. Daarnaast kiest u natuurlijk ook voor mij als logopedist. Ik ben een logopedist met speciale ervaring op het gebied van:

 • lezen en spelling

 • begrijpend lezen

 • stemgebruik

 • taalontwikkeling en TOS

 • OMFT

 • articulatie