top of page

Klachten en geschillenregeling

Uiteraard doe ik altijd mijn uiterste best om u, of uw kind naar eer en geweten te helpen. Bent u, om wat voor reden dan ook ontevreden over de begeleiding, blijf er dan niet mee zitten maar bespreek het met mij, vaak leidt dit al tot een oplossing. Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen. Ik ben aangesloten bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici.

 

De Klachten- en geschillenregeling Paramedici biedt u een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Ga naar www.klachtenloketparamedici.nl. U vindt daar een formulier en extra uitleg.

De onafhankelijk klachtenfunctionaris bekijkt uw klacht en zal ook contact opnemen met de betrokken zorgverlener. Uiterlijk binnen 6 weken zal de zorgverlener zijn/haar reactie/oplossing moeten aangeven over de klacht.

Kwaliteitsregister Logopedisten 29906484291

klachtenloket paramedici
bottom of page